Jak zmienić odstępy w programie Word

Zmiana odstępów między wierszami w programie Word to świetny sposób na poprawienie czytelności dokumentu. Istnieje kilka metod dostosowania odstępów między wierszami w programie Word. Zmiana odstępów między wierszami będzie miała wpływ na rozmiar tekstu, można również dokonać korekty szerokości i koloru każdego wiersza. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wprowadzania zmian w odstępach w programie Word. Użyj poniższych sposobów, aby dostosować odstępy między akapitami:

Podwójny odstęp zwiększa ilość miejsca między akapitami. Jest to szczególnie pomocne, gdy nauczyciele zaznaczają dokumenty i gdy redaktorzy dodają komentarze. Ta funkcja różni się między wersjami programu Word i pakietu Office 2007 i 2010. Aby zrobić podwójny odstęp w dokumencie programu Word, zaznacz akapit. Następnie kliknij strzałkę znajdującą się w prawym dolnym rogu pola Akapit. Podwójna spacja spowoduje podwojenie odstępów między wierszami tego akapitu. Możesz również dwukrotnie spacjować cały dokument, klikając dwukrotnie pole Akapit.

Inną metodą jest dostosowanie odstępów między wierszami poszczególnych akapitów. Word posiada opcje podwójnego odstępu, pojedynczego odstępu oraz odstępu 1,5. Wybór ustawienia powinien zależeć od rodzaju projektu pisarskiego, jaki masz. Najlepiej jest używać formatu, który jest zgodny ze specyfikacją projektu, nad którym pracujesz. Jeśli jednak używasz programu Word do formatowania dokumentu, ważne jest, aby użyć odpowiednich opcji formatowania.

Podwójne odstępy poprawiają również czytelność dokumentu. Podwójne odstępy dodają podwójną ilość miejsca między wierszami tekstu i jest to najczęściej używana opcja odstępów przez pracowników akademickich i profesjonalistów. Podwójny odstęp można również zwiększyć do trzech linii. Jest to jednak opcjonalne i nie jest często spotykane w dokumentach z podwójnym odstępem. Wreszcie, dokumenty z podwójnym odstępem mogą być ulepszone przez zastosowanie odstępu 1,5 zamiast podwójnego odstępu.

Aby zmienić odstępy między wierszami w swoim dokumencie, wykonaj następujące kroki. Najpierw zaznacz cały tekst, który chcesz zmienić. Następnie kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby zmienić odstępy. Ponadto możesz również zaznaczyć poszczególne fragmenty tekstu, aby dostosować odstępy. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmiany na stałe. Zmiany będą widoczne w dokumencie. Zmiana odstępów w poszczególnych akapitach lub sekcjach jest prosta i łatwa.

Odstępy między wierszami można również dostosować za pomocą okna dialogowego Akapit. Aby otworzyć to okno dialogowe, kliknij strzałkę obok opcji Akapit i Odstępy. Wybierz żądaną liczbę linii i kliknij przycisk OK. W zależności od odstępu między wierszami, możesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość odstępów. Następnie powtórz ten proces dla każdej linii. Przed zapisaniem dokumentu upewnij się, że wszystkie opcje zostały sprawdzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane