Jak zrobić tabelę w Wordzie 2003

Jak zrobić tabelę w Wordzie 2003

Na szczęście Word zapewnia szybki i łatwy sposób tworzenia tabel przy użyciu wierszy i kolumn. Po utworzeniu tabeli możesz dostosować kolumny i wiersze według potrzeb. Możesz nawet dokonać zmian szerokości kolumn i zawijania tekstu. Możesz również rozszerzyć tabelę na kilka stron i wybrać, jak zmieni się kolejność kolumn.

W programie Word można zrobić tabelę z tabel, zmieniając wygląd obramowań. Obramowania te są widoczne dla każdego, kto drukuje Twój dokument, a Ty możesz je edytować lub usuwać. Możesz również włączyć lub wyłączyć linie siatki, które wyglądają jak Granice tekstu. Możesz włączyć lub wyłączyć te linie siatki, klikając kartę Tabela na pasku narzędzi Formatowanie.

Komórki tabeli mogą zawierać tekst, liczby i inne obiekty, więc upewnij się, że dobrze je prezentujesz. Dobrze zaprezentowana komórka tabeli jest jak mini-dokument. Tekst w wierszach i kolumnach komórek może być pogrubiony, kursywą, 18-pikselowy, wyśrodkowany lub wyrównany.

Alternatywnie możesz narysować tabelę w programie Word 2003, korzystając z narzędzia Rysuj tabelę. Narzędzie to pozwoli Ci na ustawienie wymiarów tabeli bez konieczności używania niechlujnego wzroku. Innym sposobem na dostosowanie tabeli jest kliknięcie przycisku Tabele i obramowania na pasku narzędzi Standard. Otworzy to menu rozwijane z 20 białymi polami, które reprezentują każdą komórkę tabeli.

Po utworzeniu tabeli możesz zmienić jej wygląd, wybierając różne wiersze i kolumny. Możesz również dodać do tabeli obramowania i różne style. Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się sformatować swoją tabelę, przekonasz się, że Word 2003 udostępnia wiele opcji, dzięki którym możesz ją dostosować.

Podczas pracy w tabeli inaczej będzie wyglądała pozioma linijka. Możesz również skorzystać ze znaczników wcięcia znajdujących się po bokach tabeli. Przeciągając te znaczniki, możesz ustawić odstępy między wierszami i kolumnami. Możesz również zaznaczyć wiele wierszy i kolumn, klikając górny lub dolny wiersz tabeli.

W zależności od rozmiaru tabeli możesz dostosować szerokość kolumn. Domyślnie kolumny tabeli mają szerokość 0,15 cala. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz zwiększyć tę liczbę do 0 cali. Możesz również zwiększyć padding, zwiększając przestrzeń między kolumnami.

Dodawanie kolumn lub wierszy do tabeli jest bardzo proste. Po dodaniu tabeli możesz użyć polecenia „Wstaw wiersze”, aby wstawić ich więcej. Robiąc to, możesz stworzyć tabelę, która ma wiele wierszy jednocześnie.

Jeśli używasz tabeli z mniejszymi marginesami, możesz chcieć wcięcia tabeli. Możesz również wyśrodkować tabelę. Opcje te są dostępne w oknie dialogowym właściwości tabeli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane